Legal Info

Conditions for currency exchange

Nepřijímáme ani nevyplácíme mince cizích měn.
Cizí měny v hotovosti nakupujeme a prodáváme pouze v objemech, které lze složit z bankovek nominálů příslušných měn.
Částky v českých korunách se zaokrouhlují vždy na celé koruny, a to směrem dolů při nákupu a směrem nahoru při prodeji cizí měny.

Nezapomeňte si s sebou průkaz totožnosti.
Pro výměny v hodnotách od 1 000 EUR je prokázání totožnosti povinné a bez něj vám nebude směna provedena. Můžete se ale prokázat osobním dokladem i pro menší částky.
Vaše údaje budou uloženy společně s provedenou transakcí a v případě např. reklamace bude možné se s vámi spojit.

-------

Reklamační řád upravuje způsob podávání reklamací a stížností týkající se směnárenských a platebních služeb. Reklamační řád je v aktuální elektronické verzi k dispozici na těchto stránkách a v identické tištěné v sídle společnosti a na pobočkách směnárny.

Aktuálně platné dokumenty:
Reklamační řád platný od 1. 6. 2015

Viz též:
Complaints Procedure (in English) / Reklamační řád (anglicky)
Všeobecné obchodní podmínky
Sazebník poplatků

-------

The Complaints Procedure regulates the manner of administration and complaints relating to foreign exchange and payment services. The current electronic version of The Complaints Procedure is available herein on this website and the identical printed document is available at the company headquarters and at the branches of the exchange office.

Current documents:
Complaints Procedure valid from 1. Jun, 2015

See also:
Reklamační řád (česky) / Complaints Procedure (in Czech)
General Business Terms
List of Charges